ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ EGNOMI.GR

30 Δεκεμβρίου 2010, 15:47
A+ A-
Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.egnomi.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Έναρξη – διακοπή παροχής υπηρεσιών

Ο δικτυακός τόπος www.egnomi.gr με το περιεχόμενο, τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει αποτελεί μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet.

Το egnomi.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει και νέες υπηρεσίες για κάθε επισκέπτη που επιθυμεί να κάνει χρήση των σελίδων του ή να τροποποιεί και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Δεν ευθύνεται όμως για οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση θα έχει ο επισκέπτης – χρήστης από τρίτους π.χ παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του egnomi.gr συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, άρθρων, ειδήσεων, γραφικών, σημάτων, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτησίας του egnomi.gr.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή/και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης. Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη Ο επισκέπτης / χρήστης του egnomi.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου.

Περιορισμός ευθύνης

Το egnomi.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου  του να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, αρτιότητα, ορθότητα, διαθεσιμότητα και γενικά από απουσία λαθών.  Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου ή από πληροφορίες, στοιχεία και περιεχόμενα που είναι ή θα αποδειχθούν στο μέλλον εσφαλμένα. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες/χρήστες του egnomi.gr χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.


Το egnomi.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», που τυχόν θα κυκλοφορήσουν και θα προκαλέσουν προβλήματα ή οποιασδήποτε φύσεως ζημία, είτε πρόκειται για το δικό μας δικτυακό μας τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Δεσμοί (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

To egnomi.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών" (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το egnomi.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Ψηφοφορίες – Έκφραση Γνώμης

Το egnomi.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους πάνω σε επίκαιρα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ ζητήματα, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Για τη συμμετοχή στη ψηφοφορία δεν ζητούνται τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, ενώ τους δίδεται η δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους μία μόνο φορά σε κάθε ψηφοφορία. Συνολικά οι απαντήσεις καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το egnomi.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το egnomi.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα, στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.

Επίσης, το egnomi.grπαρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του της δυνατότητα να εκφράζουν τη γνώμης του πάνω σε επίκαιρα θέματα μέσω άρθρων, που φέρουν το ονοματεπώνυμό τους (ενυπόγραφα άρθρα). Για το περιεχόμενο των άρθρων αυτών και συγκεκριμένα για οποιαδήποτε ανάρτηση, δημοσίευση ή γνωστοποίηση έχει έννομες συνέπειες, ή επιφέρει περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη σε μας ή σε τρίτους, αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι συντάκτες τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο και τροποποίηση των όρων χρήσης

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του egnomi.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το egnomi.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

Επιστροφή