ΑΙΔΗΨΟΣ - ΑΡΚΙΤΣΑ

ΑΙΔΗΨΟΣ - ΑΡΚΙΤΣΑ
A+ A-

• Από 17 έως και 23 Ιουνίου 2024 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 14.00
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 11.00 16.00
16.00 16.00 16.00 16.00 15.00 12.00 18.00
18.00 18.00 18.00 18.00 16.00 13.00 20.00
20.00 20.00 20.00 20.00 17.00 14.00  
        18.00 15.00  
        19.00 16.00  
        20.00 17.00  
          18.00  

 

ΑΠΟ ΑΡΚΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΙΔΗΨΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 11.00
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 10.00 13.00
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 11.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 12.00 17.00
17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 13.00 19.00
19.00 19.00 19.00 19.00 17.00 14.00 21.00
21.00 21.00 21.00 21.00 18.00 15.00  
        19.00 16.00  
        20.00 17.00  
        21.00 18.00  
          19.00  

 

 

• Από 24 έως και 30 Ιουνίου 2024 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00
11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00
12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 16.00 16.00
13.00 16.00 16.00 16.00 16.00 18.00 18.00
14.00 18.00 18.00 18.00 18.00   20.00
15.00 20.00 20.00 20.00 20.00    
16.00            
17.00            
17.00            
19.00            
20.00            
21.00            

 

ΑΠΟ ΑΡΚΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΙΔΗΨΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 11.00 11.00
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 13.00 13.00
12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 15.00 15.00
13.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00 17.00
14.00 17.00 17.00 17.00 17.00 19.00 19.00
15.00 19.00 19.00 19.00 19.00   21.00
16.00 21.00 21.00 21.00 21.00    
17.00            
18.00            
19.00            
20.00            
21.00            
22.00            

 

 

* Τηλέφωνο Αιδηψού: 22260 - 22464.   

* Τηλέφωνο Αρκίτσας: 22330 - 91290.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.Επιστροφή