ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ - ΓΛΥΦΑ

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ - ΓΛΥΦΑ
A+ A-

• Από 17 έως και 23 Ιουνίου 2024 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ ΠΡΟΣ ΓΛΥΦΑ
 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00
11.00 11.00 11.00 11.00 10.00 10.00 12.00
13.00 13.00 13.00 13.00 12.00 12.00 14.00
15.00 15.00 15.00 15.00 14.00 14.00 16.00
18.00 18.00   18.00 16.00 16.00 18.00
        18.00 18.00 20.00
        20.00    

 

ΑΠΟ ΓΛΥΦΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 11.00
12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 13.00
14.00 14.00 14.00 14.00 13.00 13.00 15.00
16.00 16.00 16.00 16.00 15.00 15.00 17.00
19.00 19.00   19.00 17.00 17.00 19.00
        19.00 19.00 21.00
        21.00    

 

 

• Από 24 έως και 30 Ιουνίου 2024 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ ΠΡΟΣ ΓΛΥΦΑ
 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00
12.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00
14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00
16.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 14.00
18.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 16.00
  16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 18.00
  18.00   18.00 18.00 18.00 20.00
  20.00   20.00 20.00    

 

ΑΠΟ ΓΛΥΦΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
11.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00
13.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 11.00
15.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 13.00
17.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 15.00
19.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00
  17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 19.00
  19.00   19.00 19.00 19.00 21.00
  21.00   21.00 21.00    

 

 

Τηλέφωνο Γλύφας: 22380 - 61.288.

Τηλέφωνο Ωρεών: 22260 - 41.710.

Τηλέφωνο Αγιόκαμπου: 22260 - 31.680.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.Επιστροφή