ΕΡΕΤΡΙΑ - ΩΡΩΠΟΣ

ΕΡΕΤΡΙΑ - ΩΡΩΠΟΣ
A+ A-

ΠΛΟΙΟ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ»

• Από 17 έως και 20 Ιουνίου 2024 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

ΑΠΟ EΡΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΩΡΩΠΟ

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30
9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30
10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30
11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30
12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35 12.35
13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30
14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30
15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30
16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30
18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30
19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30
        20.30 20.30 20.30
            21.30

 

ΑΠΟ ΩΡΩΠΟ ΠΡΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
        21.00 21.00 21.00
            22.00

 

Τηλέφωνο «Πρωτοπόρος»: 22290-61322.

 

ΠΛΟΙΟ «ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ»

• Από 17 έως και 23 Ιουνίου 2024 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

ΑΠΟ EΡΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΩΡΩΠΟ

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
8.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00
9.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00
10.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 9.00
11.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 10.00
12.05 11.00 11.00 11.00 10.00 10.00 11.00
13.00 12.05 12.05 12.05 11.05 11.00 12.05
14.00 13.00 13.00 13.00 12.05 12.05 13.00
15.00 14.00 14.00 14.00 13.00 13.00 14.00
16.00 15.00 15.00 15.00 14.00 14.00 15.00
17.00 16.00 16.00 16.00 15.00 15.00 16.00
18.00 17.00 17.00 17.00 16.00 16.00 17.00
  18.00 18.00 18.00 17.00 17.00 18.00
        18.00 18.00 19.00
        19.00 19.00 20.00
        20.00 20.00 21.00
        21.00 21.00 22.00
        22.00 22.00 23.00
        23.00 23.00 00.00

 

ΑΠΟ ΩΡΩΠΟ ΠΡΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
8.30 7.30 7.30 7.30 6.30 6.30 6.30
9.30 8.30 8.30 8.30 7.30 7.30 8.30
10.30 9.30 9.30 9.30 8.30 8.30 9.30
11.30 10.30 10.30 10.30 9.30 9.30 10.30
12.30 11.30 11.30 11.30 10.30 10.30 11.30
13.30 12.30 12.30 12.30 11.30 11.30 12.30
14.30 13.30 13.30 13.30 12.30 12.30 13.30
15.30 14.30 14.30 14.30 13.30 13.30 14.30
16.30 15.30 15.30 15.30 14.30 14.30 15.30
17.30 16.30 16.30 16.30 15.30 15.30 16.30
18.30 17.30 17.30 17.30 16.30 16.30 17.30
  18.30 18.30 18.30 17.30 17.30 18.30
        18.30 18.30 19.30
        19.30 19.30 20.30
        20.30 20.30 21.30
        21.30 21.30 22.30
        22.30 22.30 23.30
        23.30 23.30 00.30

 

 

Τηλέφωνο «Αννα-Μαρία»: 693-2201374.

                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.Επιστροφή