Η εταιρία Bakehellas στο Σχηματάρι ζητάει προσωπικό

Η εταιρία Bakehellas στο Σχηματάρι ζητάει προσωπικό
5 Σεπτεμβρίου 2023, 11:45
A+ A-
Δείτε τις ειδικότητες και στείλτε άμεσα βιογραφικό. 

Η εταιρία Bakehellas που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων

ζητάει για άμεση πρόσληψη στις εγκαταστάσεις στο Σχηματάρι

1. ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιγραφή καθηκόντων θέσης:

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα ευθύνης του και θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο βάρδιας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Χειρισμός γραμμών παραγωγής
 • Εφαρμογή των οδηγιών παραγωγής
 • Έλεγχος παραγόμενων προϊόντων
 • Τήρηση οδηγιών και κανόνων ασφαλείας
 • Τήρηση τάξης και καθαριότητας του χώρου εργασίας
 • Εργασία σε βάρδιες

2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
 • Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
 • Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για εργασία.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Αποδοχές  ανάλογες των προσόντων.
 •  Συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας.

Θα προτιμηθούν κάτοικοι γειτονικών περιοχών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ν’ αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα  στο email:  sec@bakehellas.gr

Επιστροφή