Προσωπικό για την παραγωγή ζητάει η ΣΥΜΕΤΑΛ στα Οινόφυτα

Προσωπικό για την παραγωγή ζητάει η ΣΥΜΕΤΑΛ στα Οινόφυτα
30 Αυγούστου 2023, 14:00
A+ A-
Δείτε τι προσόντα χρειάζονται και στείλτε άμεσα βιογραφικό. 

Η ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων foil αλουμινίου, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε λύσεις συσκευασίας για τους κλάδους των τροφίμων, των φαρμακευτικών προϊόντων και της καπνοβιομηχανίας.

Στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρίας ζητείται:  

Χειριστής Μηχανημάτων Παραγωγής

για το εργοστάσιο στα Οινόφυτα

(εργασία σε τρεις βάρδιες, διατίθεται μεταφορικό μέσον) 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Ορθός και ασφαλής χειρισμός των μηχανήματων της παραγωγής,
 • Τήρηση της ορθής παραγωγικής διαδικασίας βάσει των οδηγιών παραγωγής,
 • Παρακολούθηση & καταγραφή των παραμέτρων της παραγωγής,
 • Περιοδικός ποιοτικός και οπτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος βάσει του συστήματος διασφάλισης ποιότητας,
 • Εκτέλεση διάφορων άλλων καθηκόντων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία 

Γνώσεις, προσόντα, εμπειρία:

 • Απολυτήριο Λυκείου,
 • Βασικές γνώσεις Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ,
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στην εκμάθηση διαφορετικών διαδικασιών,
 • Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια,
 • Ικανότητα αρμονικής συνεργασίας για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του εργοστασίου,
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 

Παροχές στους εργαζομένους: 

Η Εταιρεία μας παρέχει ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο ενθαρρύνεται η συνεργασία και η συνεχής εκπαίδευση. Επιπλέον, προσφέρει  στους εργαζομένους της ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευρύ φάσμα παροχών.

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@symetal.gr   

Επιστροφή